iflab.org

月度归档:2018年10月

2018年秋季社团学习指南

2017秋季社团学习指南

阅读更多

2018年Github最受欢迎的课程

https://blog.github.com/2018-03-20-top-10-courses-on-gi […]

阅读更多

ifLab-2019-Hoodie开始征订

订购 66元/件,一个人可以订购多件     设计 沿用2018,将社团logo放到前胸, […]

阅读更多

class-central:Top 50 Free Online Courses of All Time

https://www.class-central.com/collection/top-free-onlin […]

阅读更多

iflab2018新生技术讲座

   为欢迎18级小伙伴的到来,并让同学们对iflab(zui)创联(qiang)社团有一 […]

阅读更多